Linn Frisinger

”För mig handlar Köping både om viktigt stöd från familjen i företagandet, och om tryggheten i att komma hem”