Tillsammans för ett starkt och attraktivt Västmanland

Med Enter Västmanland ges möjligheten för det privata näringslivet och det offentliga att tillsammans på en gemensam yta öka kunskap och attraktion till sig själva, platserna de verkar på, men också Västmanland som helhet.

Med Enter Västmanland stödjer vi tillsammans kompetensförsörjning och indirekt inflyttning till Västmanland. Desto fler som samverkar desto starkare blir vi!

Enter Västmanland ska:

1.

Vara ett generellt stöd för kompetensförsörjning till Västmanland

2.

Öka intresset och attraktionskraften till dig som medverkar

3.

Öka kunskapen om och öka attraktionskraften till platser i Västmanland.

Företräder du en arbetsgivare och vill underlätta rekrytering och boosta ditt arbetsgivar-varumärke?

Att locka rätt kompetens är inte så lätt. Ett stimulerande och utvecklande arbete är förstås viktigt att locka med, men möjligheterna till ett gott liv på platsen där arbetet finns eller möjligheten att pendla kan, som du vet, vara avgörande.

Med Enter Västmanland gör vi det lättare för dig som arbetsgivare att visa på värden som finns på arbetet men framförallt det som finns utanför arbetsplatsen. Det viktiga är att det görs integrerat – på samma plats. Det underlättar för den som söker och det underlättar din rekrytering och länets kompetensförsörjning.

Låt oss ta ett förutsättningslöst möte för att se vad Enter Västmanland kan göra för er!

Företräder du en verksamhet som säljer boende eller tomter?

I Enter Västmanland är du oerhört relevant. Boendefrågan är viktig för vår målgrupp och här kan du nå ut med dit utbud och skapa intresse kring nya projekt. Inom en snar framtid kommer också Enter Västmanland att kunna visa samtliga lediga bostäder i Västmanland.

Låt oss ta ett förutsättningslöst möte för att se vad Enter Västmanland kan göra för er!

Så når Enter Västmanland ut

Enter Västmanland når ut i en kombination av digitala kanaler och print. Enter Västmanland ska främst fånga upp människor digitalt via SEO och SEM, och via relevanta sociala kanaler driva trafik till innehåll på denna webbsida.

I Mellansverige ombord på kollektivtrafik når Enter Västmanland miljontals människor på väg till och från skola, arbete och fritid.

högskolor, universitet och YH-utbildningar nås studenter på väg ut i arbetslivet.

I köpcentrum och dagligvaruhandel nås människor i sin vardag.

Västmanlands 100 största/viktigaste företag samt viktiga beslutsfattare inom offentlig förvaltning.

Enter Västmanland skapar också, på uppdrag, mer anpassad kommunikation mot specifika målgrupper

Värden och innehåll som kommuniceras med Enter Västmanland

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Familjeperspektiv

Vänner & social gemenskap

Boende & tomter

Pendling

Skola & kommunal service

Natur & fritid

Miljöer & besöksmål

Föreningsliv

Kultur & nöje

Handel & utbud

Samarbete & kollegor

Värderingar

Kompetensutveckling

Innovationer

Läs mer om Enter Västmanland här :


TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTMANLAND STARKARE

Enter Västmanland är ett långsiktigt projekt som syftar till underlätta kompetensförsörjning och stärka näringsliv och kommuner i Västmanland.

Enter Västmanland® är ett koncept som utvecklas av 365 Publishing AB i samverkan med deltagande aktörer. Enter Västmanland® är ett varumärke ägt av 365 Publishing AB.