fbpx

Stenstaden Köping

Betydande delar av tätorten förstördes i den stora stadsbranden 1889; i de mest centrala delarna finns några äldre kvarter bevarade. Efter stadsbranden växte en vacker stenstad fram som fortfarande präglar delar av centrum tillsammans med efterkrigsarkitektur. Många av karaktärsbyggnaderna ritades av arkitekten Theodor Dahl, till exempel apotekshuset, tingshuset, Köpings mekaniska verkstad.