Vallby Friluftsmuseum

Är ett av Sveriges största friluftsmuseer med ett 40-tal byggnader från Västmanlands län. Här visas jordbrukslandskap med bland annat bondgård och torpmiljö, stadskvarter och den nyare tidens missionshus och byskola. Till museimiljöerna hör de lantrasdjur och kulturhistoriska växter som är museets levande samlingar.