fbpx

Marie är stolt över jobbet

Marie Albinsson har nyligen flyttat in i ett sekelskifteshus i Surahammar. Att husen är placerade i en halvcirkel för att symbolisera ett tåghjul ger extra krydda åt köpet. Hon arbetar på Lucchini som är marknadsledande i Norden på att tillverka tåghjul.

”Järnvägen ­behövs och det känns väldigt bra att få arbeta med ­produkter som bidrar till ett hållbart ­samhälle.”

Det är fantastiskt att kunna bo i ett sådant hus i de här vackra omgivningarna, och skönt, säger Marie som tidigare pendlat från Köping till Surahammar i sju år. Hon berättar att Surahammars Bruk lät uppföra husen 1913, och att Lucchini Sweden AB är en direkt avknoppning från bruket. Där är hon bland många andra uppdrag ekonomi- och personal-, miljö- och IT-chef samt sitter med i ledningsgruppen.

Bidrag till ett hållbart samhälle

Marie visar runt på industriområdet. Ämnen till tåghjul står i rader framför tegelbyggnaderna. De tillverkas hos moder­bolaget i Italien, levereras via järnvägen och svarvas till färdiga hjul här i Sura­hammar. Lucchini Sweden AB underhåller även hjulpar och växellådor till tåg, en verksamhet som blivit en allt viktigare del i företaget.

– Jag är stolt över att jobba här. Järn­vägen behövs och det känns väldigt bra att få arbeta med produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Det är också roligt att arbeta i ett företag som är lönsamt och växer. Jag känner mig väldigt ­priviligierad, säger Marie.

Marie Albinsson är ekonomi-, personal-, miljö- och IT-chef på ­Lucchini i Surahammar. Lucchini är ett företag på stark frammarsch. 2018 var omsättningen den ­högsta i företagets historia. “Mer arbetskraft ­kommer att ­behövas framöver, framför allt ­industrimedarbetare”, säger Marie.

Tunga industrin lockade

Hon har en gedigen karriär bakom sig med en civilekonomexamen som grund. Arbetsplatser och uppdrag har varierat men åren på Svenska Silikaverken i Köping bidrog till insikten att det var inom den tunga basindustrin knuten till järn och stål hon ville vara. Anställningen på Lucchini i Surahammar blev helt rätt.

– Det är många olika språk som talas här, och det gör jobbet ännu mer intressant och roligt. Att kunna anställa både kvinnor och män med olika bakgrund är en förutsättning för oss, vi skulle inte ha kunnat leverera annars, säger Marie.

/

Lucchini

På Lucchini i Surahammar svarvas ämnen till färdiga tåghjul.

Läs mer

/

Surahammar

Surahammar, ramnäs och virsbo är tre lagom stora bruksorter. Här förenas stolt historia med fina framtidsutsikter. Här finns ett utbrett kulturliv med muséer, trivsamma bibliotek och många aktiva föreningar som skapar en stark samverkan och en levande bygd.

Läs mer