fbpx

Elin vill få fler till skogen

Skogen – en självklar del av en hållbar framtid

Utan skogen – ingen silvergruva och ingen stålindustri. Mycket av Västmanlands rikedom har växt fram tack vare skogen. Idag är skogen ett kulturarv som både vårdas och utvecklas.

Västmanland är ett rikt skogslän och skogen är en viktig del av både dåtid, nutid och framtid i länet. På Ösby naturbruksgymnasium utanför Sala utbildas exempelvis landets mest dyrbara gymnasieelever. Att lära sig modernt skogsbruk kräver kunskaper i moderna skogsmaskiner.

Framtidsbransch med goda utsikter

Elin Beckman, områdeschef rådgivning öst för Mellanskog, ­efterlyser fler som vill arbeta i en framtidsbransch med mycket goda utsikter.
– Att jobba i skogen skapar en hållbarhet i livspusslet, vem vill inte ha det så, undrar Elin Beckman.

I Västmanlands skogsnäring behövs fler personer som arbetar på alla nivåer.

”Skogen idag speglar inte ett verkligt Sverige, och där missar vi en stor potential. Kvinnor, utlandsfödda och storstadsgenerationer känner inte till vilka möjligheter och vilken rikedom skogsnäringen innebär.”

Redan efter gymnasiet visste Elin Beckman att hon vill fortsätta med en skogsutbildning, precis som hennes pappa gjort. För hennes del var det ett enkelt val att göra, nu försöker hon få fler som inte har skogsutbildning i generationer bakåt att göra samma resa.

– Skogen idag speglar inte ett verkligt Sverige, och där missar vi en stor potential. Kvinnor, utlandsfödda och storstadsgenerationer känner inte till vilka möjligheter och vilken rikedom skogsnäringen innebär.

Idag är Elin Beckman chef över 13 skogliga rådgivare på Mellanskog som är en av Sveriges största skogsägarförening. Rådgivarna är kontakpersoner till Mellanskogs medlemmar och hjälper till i diskussioner om mål med skogsägande och lämpliga åtgärder.

– Var tredje skogsägare är medlem i Mellanskog, och genom att gå ihop skapar vi starkare markägare som fattar kloka och välgrundade beslut. Men det handlar även om rätten att äga och bruka sin skog, säger Elin Beckman.

Elin Beckman, områdeschef rådgivning öst för Mellanskog 

Fler behövs i gröna sektorn

Skogsnäringen behöver fler personer som arbetar på alla nivåer. Det behövs skogsarbetare som kör skogsmaskiner, röjer och planterar, tjänstepersoner som arbetar i näringslivet och skogsmästare som beräknar och värderar skog. På Mellanskog finns cirka 40 olika yrken representerade.

”Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själva brukar.”

– Skogsnäringen är en viktig del av svenskt näringsliv som dessutom arbetar med förnyelsebar råvara. I ett land med 300 000 privata skogsägare och med skogen som en av basnäringarna har många en relation till skogen. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själva brukar, säger Elin Beckman.

Att jobba i skogen skapar förutsättningar för en hållbar livsstil.

– En planta som sätts i dag skördas av nästa generation – med de tidsperspektiven blir hållbarhetsarbetet centralt. Och att vistas i skogen ger tid för återhämtning i naturen, säger Elin Beckman.

Friheten är det bästa

Det allra bästa med Elin Beckmans arbete är friheten.
– Att jag löser min uppgift på den tid som passar mig. Jag kan jobba hemma när jag vill och det funkar för arbetsuppgifterna samtidigt som jag har goda kollegor och kompisar som jag träffar när jag är på våra kontor. 

Skogen binder koldioxid, och för både klimatet och människors skull är det viktigt att vårda skogen.
 – Vi avverkar inte mer än vad som återbeskogas. Samtidigt är det extremt viktigt att vårda skogen, en skog som lämnas vind för väg går inte att promenera i. En skött skog är en hållbar skog, säger Elin Beckman.

I dag är skogen en storindustri, och att sköta den hållbart är a och o. – Idag har vi mer än dubbelt så mycket skog som vid 1900-talets början. Det blir mer och mer skog varje år, fler och fler träd. Vi tar hand om medlemmarnas skogar och hjälper till med olika delar av skogsbruket, från återplantering av skogen till avverkning. Jag är väldigt nöjd med att vara en del av de gröna näringarna. Ingen tvekan om att de är framtiden säger Elin Beckman.

/

Sala

I Sala samsas gammalt och nytt – och stad och landsbygd – sida vid sida. Välkommen till en myllrande småstadidyll med blomstrande näringsliv. Sala är staden med nära till allt.

Läs mer

/

Mellanskog

Mellanskog har utsetts till Excellent och jämställd arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. Mellanskog tillhör därmed de tio procent bästa arbetsgivarna i hela Sverige.

Läs mer